روش گردش در پیچهای تند چگونه است(سایت آیین نامه)

در پیچهای تند که گر دش باید به ارامی انجام شود می توان موتور سیکلت را به تنهایی متمایل کرده . بدن را عمودی نگه داشت

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0