روغن کاری چگونه باعث سرد شدن قطعات می شود (سایت آیین نامه)

روغن پس از گردش در مابین قطعات به محفظه روغن برگشته و حرارت خود را پس می دهد و در بعضی از اتومبیل های مدرن برای خنک کردن روغن از رادیاتور روغن که کنار  در محدوده رادیاتور آب قرار دارد استفاده می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0