زمانی که موتورسیکلت در اثر فشار پیش از حد بر ترمز دچار لغزندگی شد چه باید کرد(سایت آیین نامه)

گاز ر رها کرده فرمان را به سمت مسیری که قصد حرکت دارید بگیرید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0