سیستم تعلیق چیست(سایت آیین نامه)

 . کمک فنر ها و مکانیزمهایی است که اتصال میان چرخها و محورها را به شاسی و بدنه خودرو را تامین می نماید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0