سیستم روشنایی موتور باید دارای چه نوع چراغهای باشد(سایت آیین نامه)

یک چراغ نور پایین

یک چراغ نور بالا

یک چراغ با نور عقب در قرمز

یک چراغ ترمز به رنگ قرمز

دو چراغ راهنما در جلو و عقب به رنگ زرد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0