سیستم عملکرد ترمز در موتور سیکلت به چه شکل است(سایت آیین نامه)

به صورت مکانیکی(کابلی)و در بعضی به صورت هیدرولیکی(روغن ترمز) می باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0