سیستم فرمان یا جلوبندی خودرو چیست(سایت آیین نامه)

به مجموعه مکانیزم یا مکانیزمهایی که از غربیلک فرمان شروع و تا پشت چرخهای جلو امتداد پیدا نموده و وظیفه تغییر جهت تایرها را به عهده دارد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0