شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (پ-۱) چگونه است؟(سایت آیین نامه)

شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه (پ-۱)
۱ -حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲ -سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب-۱)
۳ -ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴ -قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0