شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سـنگین  عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوق سنگین چگونه است؟(سایت آیین نامه)

شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهی نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سـنگین عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوق سنگین

۱ -حداقل سن ۲۳ سال تمام

۲ -ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی

۳ -قبول شدن در آزمون های آیین نامه رانندگی و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط درگواهی نامه های رانندگی ویژه، نوع وسیله نقلیه ای که دارنده می تواند با آن رانندگی کند، قیـد می شود. برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه ای که سرعت آنها از ۳۰ کیلومتر در ساعت تجـاوز مـی کنـد در شهرها و راه های عمومی، علاوه بر داشتن گواهی نامه ویژه، داشتن گـواهی نامـه (پ۱)نیـز ضـروری است.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0