شماره پلاک ماشین و موتور تمام شهر های ایران (کامل ترین و جدید ترین جدول شماره پلاک شهر های ایران)

شماره پلاک

شهرستانکد
شماره پلاک تهران (۱۶۶)۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹ / ۷۸ ن
۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰ ب ج د س ص ط ق ل م ن
شماره پلاک شهریار (۱۳)۷۸ د ه‍ / ۲۱ د ط ل ه‍
۳۸ ج ط و / ۳۰ ب ق ن ی
شماره پلاک رباط‌کریم (۷)۷۸ ج م / ۲۱ ج ق / ۳۸ ل / ۳۰ ج و
شماره پلاک ورامین (۵)۷۸ س / ۲۱ س م / ۳۸ ص / ۳۰ ط*
شماره پلاک اسلامشهر (۵)۷۸ ب ی / ۲۱ ب / ۳۸ ق / ۳۰ ص
شماره پلاک پاکدشت (۳)۷۸ ل / ۲۱ ن / ۳۰ ط*
شماره پلاک دماوند (۳)۷۸ ص / ۲۱ ی / ۳۰ ه‍
شماره پلاک فیروزکوه۷۸ ق
شماره پلاک شهرری، تهران (١٧٠)۷۸ ن
شماره پلاک شمیرانات۷۸ و
شهرستانشهرستان تابع
شماره پلاک شهریارملارد، قدس
شماره پلاک رباط‌کریمبهارستان
شماره پلاک ورامینپیشوا، قرچک
شماره پلاک دماوندپردیس

استان البرز (۲۱، ۳۰، ۳۸، ۶۸، ۷۸)

شهرستانکد
شماره پلاک کرج (۲۵)۶۸ تمام حروف / ۲۱ و۳۸ ب د س م ن ه‍ ی
۳۰ د س ل م
شماره پلاک ساوجبلاغ (۱۳)۷۸ ط / ۲۱ ص۳۸ ب د س م ن ه‍ ی
۳۰ د س ل م
شهرستانشهرستان تابع
کرجفردیس، اشتهارد
ساوجبلاغطالقان، نظرآباد، چهارباغ

نکته: با اتمام کد پلاک شهرستان‌های ساوجبلاغ، طالقان، چهارباغ و نظرآباد؛ کد پلاک کل شهرستان‌های استان البرز با هم واگذار می‌شود.

استان خراسان رضوی (۱۲، ۳۲، ۴۲، ۳۶، ۷۴)

نکته: با اتمام کد ۳۲و برای شهر مشهد، از این پس برای شهر مشهد از پلاک‌های فک شده استفاده خواهد شد.

شهرستانکد
شماره پلاک مشهد (۳۶)۱۲ تمام حروف
۳۲ و* / ۴۲ ج* ق* و* ه‍*
۳۶ ب ج د س ص ط و ه‍
۷۴ ب د س ص ق م ن و ه‍ ی
شماره پلاک نیشابور (۴)۳۲ ب ی* / ۳۶ ل / ۷۴ ط
شماره پلاک سبزوار (۴)۳۲ ج / ۴۲ ن* / ۳۶ م / ۷۴ ل
شماره پلاک تربت حیدریه (۴)۳۲ ل ن* / ۳۶ ن / ۴۲ ی*
شماره پلاک کاشمر (۲)۳۲ م / ۳۶ ق
شماره پلاک تربت جام (۲)۳۲ ص / ۳۶ ی
شماره پلاک قوچان (۲)۳۲ ط / ۷۴ ج
شماره پلاک گناباد (۲)۳۲ ق / ۴۲ م*
شماره پلاک تایباد (۱)۳۲ ه‍
شماره پلاک فریمان۴۲ ب
شماره پلاک سرخس۴۲ د
شماره پلاک درگز۴۲ س
شماره پلاک خواف (۱)۴۲ ص
شماره پلاک چناران (۱)۴۲ ط
شماره پلاک بردسکن۴۲ ل
شماره پلاک رشتخوار۴۲ م*
شماره پلاک کلات۴۲ ی*
شهرستانشهرستان تابع
مشهدبینالود
نیشابورفیروزه، زبرخان
سبزوارجوین، خوشاب، داورزن، جغتای، ششتمد
تربت حیدریهزاوه، مه‌ولات
کاشمرخلیل‌آباد، کوهسرخ
تربت جامصالح‌آباد
گنابادبجستان
چنارانگلبهار
نکته* ۳۲ ن – کد مشترک قائن و تربت حیدریه (تا سرشماره ۳۴ اختصاصی قائن و از سرشماره ۳۵ به بعد اختصاصی تربت حیدریه)
* ۳۲ و – کد مشترک فردوس و مشهد (تا سرشماره ۳۴ اختصاصی فردوس و از سرشماره ۳۵ به بعد اختصاصی مشهد)
* ۳۲ ی – کد مشترک نهبندان و نیشابور (تا سرشماره ۱۶ اختصاصی نهبندان و از سرشماره ۱۷ به بعد اختصاصی نیشابور)
* ۴۲ ج – کد مشترک شیروان و مشهد (تا سرشماره ۱۴ اختصاصی شیروان و از سرشماره ۱۵ تا ۳۶ مشترک با مشهد و از سرشماره ۳۷ به بعد اختصاصی مشهد)
* ۴۲ ق – کد مشترک اسفراین و مشهد (تا سرشماره ۳۲ اختصاصی اسفراین و از سرشماره ۳۳ اختصاصی مشهد)
* ۴۲ م – کد مشترک گناباد و رشتخوار (تا سرشماره ۳۶ اختصاصی رشتخوار و از سرشماره ۳۷ مشترک با گناباد)
* ۴۲ ن -کد مشترک جاجرم و سبزوار (تا سرشماره ۱۴ اختصاصی جاجرم و از سرشماره ۱۵ تا ۱۷ مشترک با سبزوار و از سرشماره ۱۸ به بعد اختصاصی سبزوار)
* ۴۲ و – کد مشترک سملقان و مشهد (تا سرشماره ۱۳ اختصاصی سملقان و از سرشماره ۱۴ تا ۱۸ مشترک با مشهد و از سرشماره ۱۹ به بعد اختصاصی مشهد)
* ۴۲ ه‍ – کد مشترک سربیشه و مشهد (تا سرشماره ۱۲ اختصاصی سربیشه و از سرشماره ۱۳ به بعد اختصاصی مشهد)
* ۴۲ ی – کد مشترک کلات و تربت حیدریه (تا سرشماره ۲۱ اختصاصی کلات و از سرشماره ۲۲ مشترک با تربت حیدریه)

استان اصفهان (۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳، ۶۷)

شهرستانکد
شماره پلاک اصفهان (۳۰)۱۳ تمام حروف
۵۳ ب ج د س ص ق ل و
۶۷ ب ج د س ط ل ن و ه‍
شماره پلاک شاهین‌شهر (۴)۴۳ د ل / ۵۳ م / ۶۷ ق
شماره پلاک نجف‌آباد (۴)۲۳ ج / ۴۳ م / ۵۳ ن / ۶۷ م
شماره پلاک کاشان (۵)۲۳ ب / ۴۳ و / ۵۳ ه‍ / ۲۳ ل / ۶٧ ی
شماره پلاک خمینی‌شهر (۳)۲۳ س / ۴۳ ن / ۵۳ ی
شماره پلاک لنجان (۳)۲۳ ی / ۴۳ ه‍ / ۶۷ ص*
شماره پلاک فلاورجان (۳)۲۳ ه‍ / ۴۳ ی / ۶۷ ص*
شماره پلاک شهرضا (۲)۲۳ د / ۵۳ ط
شماره پلاک مبارکه (۲)۴۳ ج ط
شماره پلاک گلپایگان۲۳ ص
شماره پلاک نطنز۲۳ ط
شماره پلاک اردستان۲۳ ق
شماره پلاک خوانسار۲۳ ل
شماره پلاک نائین۲۳ م
شماره پلاک سمیرم۲۳ ن
شماره پلاک فریدون‌شهر۲۳ و
شماره پلاک فریدن۴۳ ب
شماره پلاک آران و بیدگل۴۳ س
شماره پلاک تیران و کرون۴۳ ص
شماره پلاک دهاقان۴۳ ق
شهرستانشهرستان تابع
اصفهانکوهپایه، جرقویه، ورزنه، هرند
شاهین‌شهر و میمهبُرخوار
نائینخور و بیابانک
فریدن (داران)چادگان، بوئین و میاندشت
نکته* ۶۷ ص – کد مشترک لنجان و فلاورجان (تا سرشماره ۲۹ اختصاصی لنجان و از سرشماره ۳۱ مشترک با فلاورجان) ل ۲۳ کد مشترک خوانسار و کاشان

استان فارس (۶۳، ۷۳، ۸۳، ۹۳)

شهرستانکد
شماره پلاک شیراز (۲٨)۶۳ تمام حروف
۹۳ تمام حروف ۸۳ ص* ج* ط*
شماره پلاک کازرون (۷)۷۳ ص / ۸۳ ن ص* ج* ط*/ ۹۳ و* ی*
شماره پلاک لارستان (۳)۷۳ ج / ۸۳ م / ۹۳ ل
شماره پلاک مرودشت (۶)۷۳ ل / ۸۳ و ص* ج* ط*/ ۹۳ و*
شماره پلاک جهرم (۲)۷۳ ب / ۸۳ ه‍
شماره پلاک فسا (۲)۷۳ س / ۸۳ ی
شماره پلاک داراب (۲)۷۳ د / ۸۳ س*
شماره پلاک فیروز آباد (۵)۷۳ ط / ۹۳ و* / ۸۳ ص* ج* ط*
شماره پلاک آباده (۲)۷۳ ق* / ۸۳ ق*
شماره پلاک لامرد۷۳ م
شماره پلاک نی ریز۷۳ ن
شماره پلاک استهبان۷۳ و
شماره پلاک اقلید۷۳ ه‍
شماره پلاک سپیدان۷۳ ی*
شماره پلاک نورآبادممسنی (۲)۸۳ ب / ۷۳ ی*
شماره پلاک زرین دشت (۲)۸۳ ج* ط*
شماره پلاک قیر و کارزین۸۳ د
شماره پلاک مُهر۸۳ س*
شماره پلاک ارسنجان (۳)۸۳ ص* ج* ط*
شماره پلاک خرم بید۸۳ ط*
شماره پلاک بوانات۸۳ ق*
شماره پلاک فراشبند۸۳ ل
شهرستانشهرستان تابع
شیرازسروستان، کوار، خرامه، زرقان
لارستانخنج، گراش، اوز، جویم
مرودشتپاسارگاد
کازرونکوه‌چنار
جهرمخفر
نی ریزبختگان
سپیدانبیضا
نورآبادممسنیرستم
بواناتسرچهان
نکته* ۹۳ ی – کد مشترک شیراز و کازرون (تا سرشماره ۱۶ اختصاصی کازرون / از سرشماره ۱۷ مشترک با شیراز)
* ۸۳ س – کد مشترک داراب و مُهر (تا سرشماره ۳۸ اختصاصی مُهر/ از سرشماره ۳۹ مشترک با داراب)
* ۹۳ و – کد مشترک شیراز و مرودشت و کازرون (تا سرشماره ۳۹ اختصاصی مرودشت / از سرشماره ۴۱ مشترک با شیراز و کازرون)
با اتمام پلاک شهرستان‌هایی که پلاک آنها رو به اتمام است از پلاک‌های فک شده همان شهرستان استفاده خواهد شد.

استان مازندران (۶۲، ۷۲، ۸۲، ۹۲)

شهرستانکد
شماره پلاک ساری (۷)۶۲ ب ج د س ص ط ق
شماره پلاک بابل (۶)۷۲ ج / ۸۲ ج ص م / ۹۲ ج ص
شماره پلاک آمل (۵)۷۲ ب / ۸۲ د ق / ۹۲ ب ق
شماره پلاک قائم‌شهر (۴)۷۲ ل / ۸۲ س ن / ۹۲ س
شماره پلاک تنکابن (۳)۷۲ د / ۸۲ ط / ۹۲ د
شماره پلاک بابلسر (۲)۷۲ م / ۸۲ ل
شماره پلاک چالوس (۲)۷۲ ن / ۸۲ و
شماره پلاک بهشهر (۲)۷۲ ق / ۸۲ ه‍
شماره پلاک نوشهر (۲)۷۲ ص / ۸۲ ی
شماره پلاک نور (۲)۷۲ ط / ۷۲ ی
شماره پلاک رامسر (۲)۷۲ س / ۹۲ ط
شماره پلاک محمودآباد۷۲ و
شماره پلاک نکا۷۲ ه‍
شماره پلاک جویبار (١)۷۲ ی
شماره پلاک سوادکوه۸۲ ب
شهرستانشهرستان تابع
ساریمیاندورود
قائم‌شهرسیمرغ
تنکابنعباس‌آباد
بابلسرفریدون کنار
چالوسکلاردشت
بهشهرگلوگاه
سوادکوهسوادکوه شمالی

استان خوزستان (۱۴، ۲۴، ۳۴)

شهرستانکد
شماره پلاک اهواز (۱۴)۱۴ تمام حروف / ۳۴ ی
شماره پلاک دزفول (۴)۲۴ د / ۳۴ ص و م
شماره پلاک ماهشهر (۳)۲۴ ط ه‍ * / ۳۴ ط
شماره پلاک آبادان (۳)۲۴ ب ق* / ۳۴ ق
شماره پلاک بهبهان (۲)۲۴ س / ۳۴ ن
شماره پلاک شوشتر (۲)۲۴ ن / ۳۴ ه‍
شماره پلاک خرمشهر (۲)۲۴ ج / ۳۴ د*
شماره پلاک مسجدسلیمان۲۴ ص
شماره پلاک دشت آزادگان۲۴ ق*
شماره پلاک رامهرمز۲۴ ل
شماره پلاک اندیمشک (۲)۲۴ م / ۳۴ س*
شماره پلاک شوش (۲)۲۴ و / ۳۴ ب*
شماره پلاک شادگان۲۴ ه‍ *
شماره پلاک ایذه (۲)۲۴ ی / ۳۴ ل
شماره پلاک باغملک۳۴ ب*
شماره پلاک امیدیه۳۴ ج
شماره پلاک هندیجان۳۴ د*
شماره پلاک لالی۳۴ س*
شهرستانشهرستان تابع
اهوازباوی، حمیدیه، کارون
بهبهانآغاجاری
مسجدسلیماناندیکا
شوشترگتوند
دشت آزادگانهویزه
ایذهدزپارت
رامهرمزرامشیر، هفتکل
شوشکرخه
نکته
۲۴ ه‍ – کد مشترک شادگان و ماهشهر (تا سرشماره ۵۳ اختصاصی شادگان و از سرشماره ۵۴ مشترک با ماهشهر)
۲۴ ق – کد مشترک دشت آزادگان و آبادان
۳۴ د – کد مشترک هندیجان و خرمشهر
۳۴ س – کد مشترک لالی و اندیمشک
۳۴ ب – کد مشترک باغملک و شوش

استان آذربایجان شرقی (۱۵، ۲۵، ۳۵)

شهرستانکد
شماره پلاک تبریز (۱۹)۱۵ تمام حروف
۳۵ س ل م و ه‍ ی
شماره پلاک مراغه (۲)۲۵ ب / ۳۵ ق
شماره پلاک مرند (۲)۲۵ ج / ۳۵ ط
شماره پلاک میانه (۲)۲۵ د / ۳۵ ن
شماره پلاک اهر (۲)، هوراند (۲)۲۵ س / ۳۵ و
شماره پلاک بناب (۲)۲۵ ل / ۳۵ د
شماره پلاک سراب۲۵ ص
شماره پلاک جلفا۲۵ ط
شماره پلاک هشترود۲۵ ق
شماره پلاک بستان‌آباد۲۵ م
شماره پلاک شبستر۲۵ ن
شماره پلاک کلیبر، خداآفرین۲۵ و
شماره پلاک هریس۲۵ ه‍
شماره پلاک آذرشهر۲۵ ی
شماره پلاک اسکو۳۵ ب
شماره پلاک ورزقان۳۵ ج
شماره پلاک عجب‌شیر۳۵ د
شماره پلاک چاراویماق۳۵ س
شماره پلاک ملکان۳۵ ص
نکته۳۵ د – کد مشترک عجب شیر و بناب (تا سرشماره ۴۶ اختصاصی عجب شیر و از سرشماره ۴۷ مشترک با بناب)
۳۵ س – کد مشترک چاراویماق و تبریز
۳۵ و – کد مشترک اهر و تبریز

آذربایجان غربی (۱۷، ۲۷، ۳۷)

شهرستانکد
شماره پلاک ارومیه (۱۴)۱۷ تمام حروف / ۳۷ س
شماره پلاک خوی (۳)۲۷ ب / ۳۷ ب م
شماره پلاک میاندوآب (۳)۲۷ ط / ۳۷ ج ن
شماره پلاک نقده (۲)۲۷ ص / ۳۷ د
شماره پلاک مهاباد (۳)۲۷ ج / ۳۷ ص و
شماره پلاک بوکان (۳)۲۷ ن / ۳۷ ط ه
شماره پلاک سلماس (۲)۲۷ س / ۳۷ ق
شماره پلاک ماکو (۲)۲۷ د / ۳۷ ل
شماره پلاک پیرانشهر۲۷ و
شماره پلاک تکاب۲۷ ق
شماره پلاک شاهین دژ۲۷ ل
شماره پلاک سردشت۲۷ م / ۳۷ ی
شماره پلاک چالدران۲۷ ه‍
شماره پلاک اشنویه۲۷ ی
شهرستانشهرستان تابع
خویچایپاره
ماکوپلدشت، شوط
میاندوآبچهاربرج، باروق
سردشتمیرآباد

!با اتمام پلاک شهرستان‌های استان آذربایجان غربی از پلاک‌های فک شده همان شهرستان که یک سال بدون کاربرد بوده استفاده می‌شود.

استان کرمان (۴۵، ۶۵، ۷۵)

شهرستانکد
شماره پلاک کرمان (۱۱)۴۵ ب ج د س ص ط ق ل م ن و
شماره پلاک رفسنجان (۴)۶۵ ب ی / ۷۵ س ل ۷۹)
شماره پلاک سیرجان (۴)۶۵ د / ۷۵ ب ص م ۹۲)
شماره پلاک بم (۲)۶۵ ج / ۷۵ ج
شماره پلاک جیرفت (٢)۶۵ ص / ۷۵ د
شماره پلاک زرند (۲)۶۵ ط / ۷۵ ط
شماره پلاک کهنوج (۲)۶۵ ق / ۷۵ ق
شماره پلاک بافت۶۵ س ۹۹)
شماره پلاک شهربابک۶۵ ل ۹۶)
شماره پلاک بردسیر۶۵ م
شماره پلاک منوجان۶۵ ن
شماره پلاک عنبرآباد۶۵ و
شماره پلاک راور۶۵ ه‍
شهرستانشهرستان تابع
رفسنجانانار
بمفهرج، ریگان، نرماشیر
زرندکوهبنان
کهنوجقلعه گنج، رودبار جنوب، فاریاب
بافترابر، ارزوئیه

شماره پلاک

!با اتمام پلاک شهرستان‌های استان کرمان از پلاک‌های فک شده همان شهرستان که یک سال بدون کاربرد بوده استفاده می‌شود.

استان گیلان (۴۶، ۵۶، ۷۶)

 
شهرستانکد
شماره پلاک رشت (۱۲)۴۶ ب ج د س ص ط ق ل م ن و ه‍
شماره پلاک لاهیجان (۲)۵۶ ج / ۷۶ د
شماره پلاک بندرانزلی (۲)۵۶ ب / ۷۶ س
شماره پلاک لنگرود (۲)۵۶ م / ۷۶ ص
شماره پلاک تالش (۲)۵۶ س / ۷۶ ط
شماره پلاک رودسر (۲)۵۶ ص / ۷۶ ق
شماره پلاک آستارا۵۶ د
شماره پلاک رودبار۵۶ ط
شماره پلاک صومعه‌سرا۵۶ ق
شماره پلاک فومن۵۶ ل
شماره پلاک رضوان‌شهر۵۶ ن
شماره پلاک املش۵۶ و
شماره پلاک ماسال۵۶ ه‍
شماره پلاک شفت۵۶ ی
شماره پلاک سیاهکل۷۶ ب
شماره پلاک آستانه اشرفیه۷۶ ج
شهرستانشهرستان تابع
رشتخمام

استان سیستان و بلوچستان (۸۵، ۹۵)

شهرستانکد
شماره پلاک زاهدان (۷)۸۵ ب ج د س ص ط ق
شماره پلاک زابل (۳)۹۵ ب ل و
شماره پلاک ایرانشهر (۲)۹۵ ج م
شماره پلاک سراوان (۲)۹۵ س ن
شماره پلاک نیکشهر۹۵ ص
شماره پلاک خاش۹۵ د
شماره پلاک سرباز۹۵ ط
شماره پلاک چابهار۹۵ ق
شهرستانشهرستان تابع
زاهدانمیرجاوه
زابلزهک، نیمروز، هامون، هیرمند
ایرانشهردلگان، بمپور
سراوانسیب و سوران، مهرستان، گلشن
نیکشهرفنوج، قصرقند، لاشار
خاشتفتان
سربازراسک
چابهارکنارک، دشتیاری، زرآباد

استان کرمانشاه (۱۹، ۲۹)

شهرستانکد
شماره پلاک کرمانشاه (۱۳)۱۹ تمام حروف
شماره پلاک اسلام‌آباد غرب (۲)۲۹ ب ه‍
شماره پلاک گیلان غرب۲۹ ج
شماره پلاک سرپل‌ذهاب (۲)۲۹ د ی
شماره پلاک پاوه۲۹ س
شماره پلاک کنگاور۲۹ ص
شماره پلاک قصر شیرین۲۹ ط
شماره پلاک سنقر۲۹ ق
شماره پلاک جوانرود۲۹ ل
شماره پلاک صحنه۲۹ م
شماره پلاک هرسین۲۹ ن
شماره پلاک ثلاث باباجانی۲۹ و
شهرستانشهرستان تابع
اسلام‌آباد غربدالاهو
جوانرودروانسر

استان گلستان (۵۹، ۶۹)

شهرستانکد
شماره پلاک گرگان (۶)۵۹ ب ج د س ص ط
شماره پلاک گنبدکاووس (۴)۶۹ ب و ه‍ ی
بشماره پلاک بندرترکمن۶۹ ج
شماره پلاک کردکوی۶۹ د
شماره پلاک علی‌آباد۶۹ س
شماره پلاک آزادشهر۶۹ ص
شماره پلاک مینودشت۶۹ ط
شماره پلاک بندرگز۶۹ ق
شماره پلاک رامیان۶۹ ل
شماره پلاک آق قلا۶۹ م
شماره پلاک کلاله۶۹ ن
شهرستانشهرستان تابع
بندر ترکمنگمیشان
مینودشتگالیکش
کلالهمراوه تپه

استان هرمزگان (۸۴، ۹۴)

شهرستانکد
شماره پلاک بندرعباس (۹)۸۴ ب ج د س ص ط ق ل م
شماره پلاک میناب (۲)۹۴ ب م
شماره پلاک لنگه (۲)۹۴ ج ن
شماره پلاک رودان۹۴ د
شماره پلاک ابوموسی۹۴ س
شماره پلاک جاسک۹۴ ص
شماره پلاک بستک۹۴ ط
شماره پلاک حاجی‌آباد۹۴ ق
شماره پلاک قشم۹۴ ل
شهرستانشهرستان تابع
بندرعباسبندرخمیر
مینابسیریک
لنگهپارسیان

استان بوشهر (۴۸، ۵۸)

شهرستانکد
شماره پلاک بوشهر (۵)۴۸ ب ج د س ص
شماره پلاک دشتستان (۲)۵۸ ب م
شماره پلاک کنگان۵۸ د
شماره پلاک گناوه۵۸ ج
شماره پلاک تنگستان۵۸ س
شماره پلاک دشتی۵۸ ص
شماره پلاک دیر۵۸ ط
شماره پلاک دیلم۵۸ ق
شماره پلاک جم۵۸ د
شهرستانشهرستان تابع
گنگانعسلویه

استان لرستان (۳۱، ۴۱)

 
شهرستانکد
شماره پلاک خرم‌آباد (۶)۳۱ ب ج د س ص ط
شماره پلاک بروجرد (۴)۴۱ ب م ن ی
شماره پلاک دورود (۲)۴۱ د و
شماره پلاک کوهدشت (۲)۴۱ س و
شماره پلاک الیگودرز (۲)۴۱ ج ه‍
شماره پلاک دلفان (۱)۴۱ ص
شماره پلاک ازنا۴۱ ط
شماره پلاک پلدختر۴۱ ق
شماره پلاک سلسله۴۱ ل
شهرستانشهرستان تابع
خرم‌آبادچگنی
کوهدشترومشگان
پلدخترمعمولان

استان کردستان (۵۱، ۶۱)

 
شهرستانکد
شماره پلاک سنندج (۶)۵۱ ب ج د س ص ط
شماره پلاک سقز (۲)۶۱ ب م
شماره پلاک قروه (۲)۶۱ س ن
شماره پلاک مریوان (۲)۶۱ ص و
شماره پلاک بانه (۲)۶۱ د ه‍
شماره پلاک بیجار۶۱ ج
شماره پلاک دیواندره۶۱ ط
شماره پلاک کامیاران (۱)۶۱ ق
شماره پلاک سروآباد۶۱ ل
شهرستانشهرستان تابع
قروهدهگلان

استان همدان (۱۸، ۲۸)

 
شهرستانکد
شماره پلاک همدان (۹)۱۸ ب ج د س ص ط ق ل م
شماره پلاک ملایر (۳)۲۸ ج ل ن
شماره پلاک نهاوند (۲)۲۸ ب م
شماره پلاک تویسرکان۲۸ د
شماره پلاک کبودرآهنگ۲۸ س
شماره پلاک رزن۲۸ ص
شماره پلاک بهار۲۸ ط
شماره پلاک اسدآباد۲۸ ق
شهرستانشهرستان تابع
همدانفامنین
رزندرگزین

استان زنجان (۸۷، ۹۷)

 
شهرستانکد
شماره پلاک زنجان (۷)۸۷ ب ج د س ص ط ق
شماره پلاک ابهر (۲)۹۷ ب ق
شماره پلاک خدابنده (۲)۹۷ ج ل
شماره پلاک خرمدره۹۷ د
شماره پلاک ایجرود۹۷ س
شماره پلاک طارم۹۷ ص
شماره پلاک ماه‌نشان۹۷ ط
شهرستانشهرستان تابع
ابهرسلطانیه

استان مرکزی (۴۷، ۵۷)

 
شهرستانکد
شماره پلاک اراک (۸)۴۷ ب ج د س ص ط ق ل
شماره پلاک ساوه (۳)۵۷ ب و ه‍
شماره پلاک خمین (۲)۵۷ ج م
شماره پلاک محلات۵۷ د
شماره پلاک تفرش۵۷ س
شماره پلاک دلیجان۵۷ ص
شماره پلاک آشتیان۵۷ ط
شماره پلاک شازند (۱)۵۷ ق
شماره پلاک زرندیه۵۷ ل
شماره پلاک کمیجان۵۷ ن
شهرستانشهرستان تابع
اراکخنداب
تفرشفراهان

استان اردبیل (۹۱)

شهرستانکد
شماره پلاک اردبیل (۷)۹۱ ب ج د م و ه‍ ی
شماره پلاک پارس‌آباد (۴)۹۱ س ی ن و
شماره پلاک خلخال۹۱ ص
شماره پلاک گرمی۹۱ ط
شماره پلاک مشگین‌شهر (۳)۹۱ ق ن و
شماره پلاک بیله سوار۹۱ ل
شماره پلاک نیر۹۱ م
شماره پلاک نمین۹۱ ن
شماره پلاک کوثر (۲)۹۱ ن و
شهرستانشهرستان تابع
اردبیلسرعین
پارس‌آباد مغاناصلاندوز
گرمیانگوت

شماره پلاک

نکته* بعد از اتمام حرف ن، حرف م به شهرهای دارای پلاک اتمام یافته اختصاص می‌یابد.

استان قم (۱۶)

شهرستانکد
قم (۱۳)۱۶ تمام حروف
شهرستانشهرستان تابع
قمکهک، جعفرآباد

استان قزوین (۷۹، ۸۹)

شهرستانکد
شماره پلاک قزوین (۱۰)۷۹ ب ج د س ص ط ق ل م ن
شماره پلاک تاکستان (۲)۸۹ ب س
شماره پلاک بوئین زهرا (۲)۸۹ ج ص
شماره پلاک آبیک (۲)۸۹ د ط
شهرستانشهرستان تابع
قزوینالبرز
بوئین زهراآوج

استان سمنان (۸۶، ۹۶)

 
شهرستانکد
شماره پلاک سمنان (۳)۸۶ ب ج د
شماره پلاک شاهرود (۳)۹۶ ج ص ط
شماره پلاک گرمسار۹۶ د
شماره پلاک دامغان۹۶ ب
شماره پلاک مهدی شهر۹۶ س
شهرستانشهرستان تابع
سمنانسرخه
شاهرودمیامی
گرمسارآرادان

استان یزد (۵۴، ۶۴)

 
شهرستانکد
شماره پلاک یزد (۱۱)۵۴ ب ج د س ص ط ق ل م ن و
شماره پلاک اردکان۶۴ ب
شماره پلاک تفت۶۴ ج
شماره پلاک میبد۶۴ د
شماره پلاک بافق۶۴ س
شماره پلاک مهریز۶۴ ص
شماره پلاک ابرکوه۶۴ ط
شماره پلاک خاتم۶۴ ل
شماره پلاک اشکذر۶۴ م
شهرستانشهرستان تابع
بافقبهاباد
خاتممروست، هرات

استان ایلام (۹۸)

 
شهرستانکد
شماره پلاک ایلام (۴)۹۸ ب ج د س
شماره پلاک مهران۹۸ ص
شماره پلاک دره شهر۹۸ ط
شماره پلاک دهلران۹۸ ق
شماره پلاک چرداول۹۸ ل
شماره پلاک ایوان۹۸ م
شماره پلاک آبدانان۹۸ ن
شهرستانشهرستان تابع
مهرانملکشاهی
دره شهربدره
چرداولسیروان، هلیلان

استان چهارمحال و بختیاری (۷۱، ۸۱)

 
شهرستانکد
شماره پلاک شهرکرد (۶)۷۱ ب ج د س ص ط
شماره پلاک بروجن (۲)۸۱ ب ق
شماره پلاک اردل۸۱ ج
شماره پلاک فارسان۸۱ د
شماره پلاک لردگان۸۱ س ط
شماره پلاک کوهرنگ۸۱ ص
شهرستانشهرستان تابع
شهرکردسامان، بن، کیار
لردگانخانمیرزا، فلارد

استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۹)

 
شهرستانکد
شماره پلاک بویراحمد (۳)۴۹ ب ج د
شماره پلاک گچساران (۲)۴۹ ص ل
شماره پلاک کهگیلویه (۲)۴۹ ط م
شماره پلاک دنا۴۹ ق
شهرستانشهرستان تابع
بویراحمدمارگون
گچسارانباشت
کهگیلویهچرام، لنده و بهمئی

استان خراسان شمالی (۲۶، ۳۲، ۴۲)

 
شهرستانکد
شماره پلاک بجنورد (۵)۳۲ س / ۲۶ ب ج د س
شماره پلاک شیروان (۳)۲۶ ص ن / ۴۲ ج
شماره پلاک اسفراین (۳)۲۶ ط و / ۴۲ ق
شماره پلاک جاجرم(۲)۲۶ ق / ۴۲ ن
شماره پلاک سملقان(۲)۲۶ ل / ۴۲ و
شماره پلاک فاروج(۲)۲۶ م / ۴۲ ج
شهرستانشهرستان تابع
بجنوردراز و جرگلان
جاجرمگرمه
سملقانمانه

استان خراسان جنوبی (۳۲، ۴۲، ۵۲)

 
شهرستانکد
شماره پلاک بیرجند (۵)۳۲ د / ۵۲ ب ج د س
شماره پلاک قائنات(۳)۵۲ ص م / ۳۲ ن
شماره پلاک فردوس(۳)۳۲ و / ۵۲ ط ن
شماره پلاک نهبندان(۲)۳۲ ی / ۵۲ ق
شماره پلاک سربیشه(۲)۵۲ ل / ۴۲ ه‍
شماره پلاک طبس۶۴ ق
شهرستانشهرستان تابع
بیرجنددرمیان، خوسف
فردوسسرایان، بشرویه
قائناتزیرکوه

پلاک موتورسیکلت‌ها

این نوع پلاک ویژهٔ موتورسیکلت‌ها است که فقط در قسمت عقب وسیله نقلیه نصب می‌شود و این پلاک به صورت مستطیل بوده و اندازه آن مطابق با استاندارد پلاک‌های موتورسیکلت در اروپا است. این پلاک به سه بخش تقسیم می‌شود که در قسمت بالا چپ، مستطیل آبی‌رنگ با پرچم و نوشتهٔ I.R. IRAN قرار گرفته‌است. در قسمت بالا یک عدد سه‌رقمی وجود دارد که نشانگر محل صدور پلاک است. در پایین نیز یک عدد پنج‌رقمی وجود دارد.

 
پلاک موتورسیکلت‌ها
Rاستانکد پلاکRاستانکد پلاک
۱شهر تهران (۴۶)۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، …، ۱۶۱۱۷اردبیل (۲)۴۴۲، ۴۴۳
۲خراسان رضوی (۲۰)۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۸۵۷، ۸۵۸۱۸قزوین (۴)۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶
۳اصفهان (۱۸)۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۸۶۳۱۹قم (۵)۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵
۴فارس (۱۲)۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹۲۰کردستان (۲)۴۶۱، ۴۶۲
۵خوزستان (۸)۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۸۵۱۲۱کرمان (۷)۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸
۶آذربایجان شرقی (۸)۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸۲۲کرمانشاه (۴)۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷
۷آذربایجان غربی (۷)۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷۲۳کهگیلویه و بویراحمد (۱)۵۷۱
۸مرکزی (۷)۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷۲۴گلستان (۲)۵۹۶، ۵۹۷
۹چهارمحال و بختیاری (۲)۵۵۵، ۵۵۶۲۵گیلان (۵)۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳
۱۰خراسان جنوبی (۲)۷۹۱، ۷۹۲۲۶لرستان (۵)۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳
۱۱بوشهر (۴)۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۱۲۷مازندران (۵)۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۱
۱۲خراسان شمالی (۲)۷۸۵، ۷۸۶۲۸ایلام (۱)۵۴۷
۱۳البرز و شهرستان‌های تهران (۱۳)۳۱۹، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳۲۹هرمزگان (۶)۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۱
۱۴زنجان (۳)۴۷۹، ۴۸۱، ۴۸۲۳۰همدان (۴)۴۹۸، ۴۹۹، ۵۱۱، ۵۱۲
۱۵سمنان(۴)۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴۳۱یزد (۶)۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳
۱۶سیستان و بلوچستان (۵)۸۱۹، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴

شماره پلاک موتور سیکلت

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

 1. سوال=معابر محلی چیست
  جواب=راه هایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهـای وسـایل نقلیـه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کنند

 2. سوال=شناسنامه خودرو چیست
  جواب=سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامـل محـل سـکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییرات انجام شده از سوی راهنمـایی و راننـدگی در آن درج و بـه آخـرین مالـک تسلیم می گردد.

 3. سوال=شماره وسیله نقلیه چیست
  جواب=عدد یک یا چند رقمی و حروفـی کـه از طـرف راهنمـایی و راننـدگی روی پلاک های ویژه . منقوش و در عقب و جلوی وسیله نقلیه نصب می شو

 4. سوال=مینی بوس چیست
  جواب=خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین ۱۶ تا ۲۶ نفر می باشد

 5. سوال= اتوبوس دو طبقه چیست
  جواب=وسیله نقلیه موتوری مسـافربری کـه قسـمت حمـل مسـافر آن در دو طبقـه جداگانه روی هم و با یک سازه مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل ۲۷ نفر است

 6. سوال=خط تغییر سرعت چیست
  جواب=نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یـا خروجـی از آن می توانند در طول آن، سرعت خود را برای همگرایی و یا واگرایی با جریـان ترافیـک افـزایش یـا کـاهش دهند.

 7. سوال=چراغ توقف چراغ ترمز چیست
  جواب=عبارت از چراغ هایی است که هنگام بـه کـار بـردن ترمـز پـایی برای کاهش سرعت یا توقف به کار می رود تا توجه لازم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسـیله نقلیه بدهد.

 8. سوال=شماره پلاک تهران چند است
  جواب=۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹ / ۷۸ ن
  ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۵۰ ب ج د س ص ط ق ل م ن

 9. سوال=چه پلاک های غیر مجاز هستند
  جواب=الف – پلاکی که به موجب آگهی قبلی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایـران،
  که از این پس در این آیین نامه به اختصار راهنمایی و رانندگی گفته می شود، باید تجدید گردد .
  ب – پلاکی که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود سپری
  شدن مدت اعتبار آن تعویض نشده باشد .
  پ – پلاک بین المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوی راهنمـایی و راننـدگی
  صادر و به اتومبیل های پلاک داخلی داده می شود و استفاده از آن در کشور ممنوع است.
  ت – پلاکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کننـد و یـا پـلاک وسـیله نقلیـه
  نقلیه دیگری به یک وسیله الصاق گردد و یا برای آن پلاک تقلبی به کار برده شود .
  ث – پلاک دست ساز و دست نوشته ای که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی به کار برده می شود .
  ج- پلاک خودرویی که با اعلام مراجع صلاحیت دار فرسوده اعلام می شود

 10. سلام ممنون واقعا کامل ترین جدول شماره پلاکی بود که دیدم

0