شما به عنوان یک کمک کننده به یک مصدوم باید کدام کارها را به اولویت انجام دهید(سایت آیین نامه)

۱=ارزیابی موقعیت: خیلی سریع و در کمال خونسردی حادثه را ارزیابی کنید مواظب خطراتی که مصدوم و شما را تهدید می کند باشید و هرگز خود را به خطر نیندازید

۲=امن کردن محل حادثه : تا حد امکان مصدوم را از خطر دور کنید

۳=ارائه کمکهای اولیه : مصدومین را بررسی کنید  و در ابتدا به مداوای مصدومینی  بپردازید که در موقعیت خطرناکتری هستن

۴= در خواست کمک : سریعا با مرکز درمانی یا اورژانس تماس بگیرید و تقاضای کمک کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0