عقربه سرعت سنج (کیلومتر) چیست(سایت آیین نامه)

این وسیله سرعتی که اتومبیل با آن حرکت میکند را بر حسب کیلومتر
بر ساعت نشان میدهد ومعمولا  از یک صفحه مدرج و یک عقربه تشکیل شده است. بعضی از خودروهای جدید ممکن است بجای آن یک نمایشگر دیجیتال داشته باشند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0