فرمان موتور سیکلت چگونه است(سایت آیین نامه)

شامل دو دستگیره در سمت چپ و راست جلوی موتور سیکلت است که چرخش آن به طور مستقیم باعث تغییر جهت چرخش جلو می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0