فرمان موتور سیکلت چگونه است(سایت آیین نامه)

شامل دو دستگیره در سمت چپ و راست جلوی موتور سیکلت است که چرخش آن به طور مستقیم باعث تغییر جهت چرخش جلو می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + 2 =

0