قبل از راهنما زدن باید چه کاری انجام داد(سایت آیین نامه)

ابتدا باید برسی کنید که آیا امکان گردش و تغییر خط حرکت وجود دارد یا خیر

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0