قبل از روشن کردن موتور سیکلت باید به چه نکاتی توجه کرد(سایت آیین نامه)

از قفل نبودن چراغ ها مطمئن شوید

آینه ها را تنظیم کنید

شیر بنزین را باز کنید

در شب چراغ ها را روشن کنید

از همه تجهیزات ایمنی استفاده کنید

از سمت چپ موتور سیکلت سوار شوید  و هر دو دسته را محکم بگیرید

موتور را در دور آرام گرم کنید

قبل از سوار شدن ترک نشین موتور سیکلت را از دو پایه (جک) خارج کنید

جای پای خود را محکم کنید

از خالی بودن مسیر حرکت مطمئن شوید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0