مزیت فن های الکتریکی در مقابل پروانه هایی که چرخش آن به میل لنگ است چیست(سایت آیین نامه)

فن های الکتریکی در زمان خاموش شدن موتور تا زمانی که موتور داغ است فن روشن می ماند و در زمستان که هوا سرد است که نیازی به چرخش  مداوم پروانه نمی باشد فن تا زمانی که موتور داغ نکرده است خاموش باقی می ماند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0