معابر محلی چیست؟(سایت آیین نامه)

معابر محلی: راه هایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهـای وسـایل نقلیـه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کنند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0