معاینه فنی چیست؟(سایت آیین نامه)

معاینه فنی: بازدید ظاهری و آزمایش های فنی برای تشـخیص اصـالت خـودرو و سـنجش میزان سلامت فنی، ایمنی و زیست محیطی وسیله نقلیه.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0