مفهوم روز؟(سایت آیین نامه)

روز: از طلوع تا غروب آفتاب.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0