منطقه ممنوعه چیست؟(سایت آیین نامه)

منطقه ممنوعه: منطقه و محلی که آمد و شد وسایل نقلیه در آنها به وسیله علایم خـاص و یا اعلام قبلی مراجع صلاحیت دار ممنوع شده باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0