منظور از وزن بدون بار چیست؟(سایت آیین نامه)

وزن بدون بار: عبارت است از وزن وسیله نقلیه بدون راننده و مسافر و بار ولی با مخـزن پـراز سوخت و با ابزار و آلاتی که به طور معمول وسیله نقلیه همراه دارد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0