منظور از چرخ های محرک چیست(سایت آیین نامه)

منظور چرخهایی هستن که به حرکت در آورنده خودرو می باشند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0