منظور از کمربند ۳ نقطه ای چیست(سایت آیین نامه)

کمربندی که از دو محل به بدنه خودرو دارای اتصال ثابت است  و نقطه سوم نیز مربوط به محل قفل شدن کمربند و اتصال غیر دائمی است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0