مواد خطرناک چگونه موادی است؟(سایت آیین نامه)

مواد خطرناک: هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجـره، محترقه، مایعـات و جامـدات آتـش زا یـا سمی و یا اسیدی، گاز های فشرده، زباله ویژه و فاضلاب و مانند آن.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0