نشانگر ترمز دستی چیست(سایت آیین نامه)

این چراغ پس از باز کردن سویچ روشن و پس از خواباندن
ترمزدستی خاموش میشود. این چراغ در صورتی روشن میماند
که یا ترمز دستی به طور کامل خوابانده نشده باشد و یا میزان
روغن ترمز در مخزن کم باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0