نصب پلاک بر روی خودرو به چه شکلی انجام می گیرد؟(سایت آیین نامه)

نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می گیرد:
الف- برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم، یک پلاک در جلـو و پلاک دیگر در عقب آن نصب می شود.

ب- بر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پلاک، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصب می گردد.

پ- بر روی یدک ها و نیمه یدک ها یک پلاک در عقب نصب می گردد.

ت- پلاک یا پلاک ها باید در محل تعیین شده نصب شوند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0