نقاط کور وسیله نقلیه بزرگ کجاست(سایت آیین نامه)

وسایل نقلیه بزرگ دارای فضای کور  زیادی در اطراف خود هستند که از جمله می توان به پشت سر وسیله نقلیه و بخش هایی از کناره آن اشاره نمود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0