نکات مهم در تصادفات (سایت آیین نامه)

a .مقصر تقریبا همه تصادفات، با درجات مختلف، رانندگان هستند. تصادفات زندگی هایی را نابود میکنند، موجب زخمی شدن یا حتی معلولیت دائمی میگردند، سختی ها و مشکلات مالی پدید می آورند؛ خصوصا زمانی که پای نان آور خانوادها در میان باشد. مهم نیست که ماشین شما چقدر خوب، گرانقیمت و با امکانات باشد. این شما، یعنی راننده، هستید که به آن امنیت میدهید. این بر عهده شماست که از خطرات و تهدید هایی که وسیله نقلیه ایجاد میکند، دوری کنید.
b .ادراک، ارزیابی .قضاوت و عکس العمل، لازمه رانندگی است. ارزیابی و ادراک ضعیف عامل اکثر تصادف هاست. برای جلوگیری از آن باید پیشبینی، برنامهریزی از پیش انجام شده، تمرکز، مشاهده و تصمیمگیری درست همگی انجام شوند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0