نکات مهم در روند آموزش رانندگی (سایت آیین نامه)

a .میزان یادگیری برای هر فرد متفاوت است. بهتر است که بوسیله مربیان واجد شرایط و صاحب صالحیتی آموزش ببینید که دارای روشی ساخت یافته و سیستماتیک متناسب با سرعت یادگیری هر فرد هستند.
b .هرچه کاری را بیشتر انجام دهید، در آن کار بهتر میشوید. ورزشکاران، نمایش دهنده ها و نوازندگان موسیقی میدانند که هیچ چیز جای تمرین ممتد و همیشگی را نمیگیرد تا موجب پیشرفت و تصحیح مهارتشان شود. رانندگی هم همین است. اینکه چقدر خوب و امن رانندگی میکنید به این بستگی دارد که چقدر تجربه رانندگی دارید. هیچ راه میانبری نیست. هر قدر تجربه بیشتری داشته باشید راننده ماهرتر و محتاط تری خواهی بود.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0