نکات مهم در مورد کنترل های دستی خودرو(سایت آیین نامه)

جای برخی از ابزارهای کنترل از قبیل سویچ چراغها، نشانگرها و برف پاک کن ممکن است بر اساس مدل اتومبیل، متفاوت باشد. قبل از رانندگی با خودرویی که با آن آشنایی ندارید، جای ابزارهای کنترل را پیدا کنید. شما نباید موقع رانندگی حرکات کورکورانه انجام دهید یا به پایین نگاه کنید.
نگاهتان همیشه به جاده باشد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0