هدف از تنظیم صندلی چیست(سایت آیین نامه)

هدف از تنظیم صندلی تسلط کامل پاها و دست ها بر تجهیزات کنترل همچون پدال ها اهرمها و غربیلک فرمان می باشد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0