هنگامی که راه دارای خط کشی است باید به چه نکاتی توجه کرد (سایت آیین نامه )

در یک خط عبوری حر کت کنید

بدون رعایت مقررات تغییر مسیر و اطمینان از ایمن بودن هر گز خط حرکت خود را تغییر ندهید

از فاصله یکصد متری با زدن راهنما و دادن علامت در مسیر گردش و تغییر مسیر قرار بگیرید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0