هنگام ترمزگیری با موتورسیکلت در راه های لغزنده یا ناهموار باید به چه نکاتی توجه کرد(سایت آیین نامه)

آمادگی لازم برای لغزش و یا سر خوردن موتورسیکلت را داشته باشید و برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی سرعت خود را از قبل کم کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0