هنگام توقف در ترافیک با موتور سیکلت چه باید کرد(سایت آیین نامه)

با ایستادن به صورت مایل می توان میدان دید خود را به هر دو جهت افزایش داد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0