هنگام رانندگی با موتور سیکلت در تقاطع های کور چه باید کرد(سایت آیین نامه)

در تقاطع های کور پس از توقف مقداری به جلو خم شوید تا بتوانید به خوبی فضای اطراف . موانع احتمالی و وسایل عبوری در تقاطع را ببینید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0