هنگام عبور از کنار عابرین پیاده چه باید کرد(سایت آیین نامه)

فاصله جانبی خود را با آن ها افزایش داده . نزدیک به آن ها حرکت نکنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0