وزن موتورسیکلت باید چگونه باشد(سایت آیین نامه)

شما باید موتورسیکلتی را انتخاب کنبد که وزن آن متناسب قدرت بدنی تان باشد . شما باید بتوانید موتور سیکلت خود را در حالت حرکت ضربدری و مارپیچی در هر دو طرف و بدون زحمت و فشار حرکت دهید. شما باید بتوانید هنگامی که موتورسیکلت شما بر روی زمین می افتد آن را بلند کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0