وظیفه دینام چیست(سایت آیین نامه)

تولید برق می باشد دینام مانند ژنراتور کوچکی است که دور خود را از میل لنگ گرفته و باعث تولید برق می شود و باعث شارژ شدن باتری در هنگام روشن بودن خودرو می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0