وظیفه سیستم سوخت رسانی چیست و اجزای مهم آن چیست(سایت آیین نامه)

مخلوط نمودن سوخت و هوا به میزان مشخص و انتقال این مخلوط به محفظه احتراق و انفجار در بلوک موتور است. مخزن سوخت (باک) و کاربراتور از اجزای مهم این سیستم است

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0