وظیفه مبدل کاتالیستی چیست(سایت آیین نامه)

بخشی از سیستم اگزوز در خودروهای پیشرفته امروزی است در این بخش گاز های مضر با مواد موجود در کاتالیست ترکیب شده و طی فرایند های شیمیایی به گازها یا مواد بی خطر تبدیل می شود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0