وقتی موتور خلاص نیست دارای چه نوع ترمزی است(سایت آیین نامه)

دارای نوعی ترمز موتوری (کمپرس موتور ) می باشد که نیروی ناشی از همین ترمز برای پایین آمدن ایمن از سرازیری ها بسیار موثر است .

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0