چراغ اخطار باطری چیست(سایت آیین نامه)

این چراغ بعد از قرار دادن سویچ ماشین در وضعیت ON ،روشن
شده و پس از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد. خاموش
نشدن آن به معنای آن است که باطری شارژ نمی شود و به
احتمال زیاد به معنای خراب بودن دینام است. آن را برای تعمیر
ببرید و گرنه تمام نیروی باطری تخلیه شده و دفعه بعد اتومبیل
استارت نخورده و روشن نخواهد شد. اگر باطری اتمی نیست، آب
باطری را پر کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0