چراغ اخطار سوخت چیست (سایت آیین نامه)

در کنار آمپر بنزین، این چراغ اخطار نیز زمانی که میزان سوخت
باقیمانده بسیار کم باشد، روشن میشود. لازم نیست که کار کردن
چراغ بنزین را هر بار امتحان کنید. عادت کنید که وقتی سطح
سوخت به ۱/۴ باک میرسد، بنزین بزنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0