چراغ اخطار موتور چیست (سایت آیین نامه)

این چراغ اخطار فقط در برخی اتومبیلها وجود دارد. اگر روشن شد
دیگر به رانندگی ادامه ندهید و برای چک کردن ماشین، مکانیک
بیاورید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0