چراغ جانبی جلو(چراغ های کوچک جلو)را تعریف کنید؟(سایت آیین نامه)

چراغ جانبی جلو (چراغ های کوچک جلو): عبارت از چراغ هایی است که حضور وسـیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می دهد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0