چرا باید قبل از پیچ سرعت موتور سیکلت را کاهش داد(سایت آیین نامه)

چرا که ممکن است بر اثر نیروی گریز از مرکز به بیرون پیچ پرت شوید و تعادل موتورسیکلت از بین برود

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0