چرا قبل روشن کردن برف پاک کن باید شیشه شور را روشن کرد(سایت آیین نامه)

قبل از روشن کردن برف پاک کن، شیشه شور را بزنید. کارکردن برف پاک کن بر روی شیشه خشک ممکن است روی شیشه خط بیندازد و نیز عمر تیغه ها را کم کند

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0