چرا نباید از تایر فرسوده و بدون آج استفاده کرد(سایت آیین نامه)

تایر  فرسوده و بون آج باعث کاهش  چسبندگی تایر با سطح راه شده که احتمال سقوط و واژگونی موتور سیکلت را افزایش می دهد.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0