چرخهای متحرک یا هرزگرد کدام چرخها هستن(سایت آیین نامه)

چرخهایی هستن که بر اثر حرکت خودرو دوران می کنند و قدرت یا نیروی به حرکت درآورنده ای در پشت آنها وجود ندارد

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0