چرخهای محرک در انواع خودرو ها کدام است(سایت آیین نامه)

خودروهای  سواری چرخهای جلو محرک هستن و چرخ های عقب متحرک در بعضی خودرو ها (بیشتر خودروهای شاسی بلند)هر چهار چرخ محرک هستن

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0